Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

21.04.2017

21. apríla 2017 o 11. 30 hod. v koncertnej sieni