Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

10.04.2017

10. apríla 2017 o 14.30 hod. v koncertnej sieni