Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

03.04.2017

3. apríla o 14.00 hod. v koncertnej sieni