Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

13.03.2017

13.  marca 2017 o 13.30 hod. v koncertnej sieni