Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

27.02.2017

27. februára 2017 o 14.00 v koncertnej sieni