Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

20.02.2017

20. februára 2017 o 13.30 v koncertnej sieni.