Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

13.02.2017

13. februára 2017 o 14.30 hod. v koncertnej sieni