Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov

26.09.2016

I N T E R P R E T A Č N Ý S E M I N Á R

oddelenia strunových nástrojov 

dňa 26. septembra 2016 o 13.30 hod. v koncertnej sieni

1/ D. Popper : Etuda č. 6

J. S. Bach : Sarabanda z I. Suity G dur

J. Haydn : Koncert C dur, I. časť - Allegro moderato

Anna LUGOVKINA - violončelo, ext. pr.

ped. I. Červenáková - klavír

2/ D. Popper : Tarantella

J. S. Bach : Allemande z I. Suity G dur

Daniel RADIČ - violončelo, 1. roč.

ped. I. Červenáková - klavír

3/ E. Granados : Španielsky tanec

Kira PETUCHOVSKÁ - violončelo, 2. roč.

ped. I. Červenáková - klavír

4/ J. Mysliveček : Koncert C dur, I. časť - Allegro moderato

Patrik ZASTKO - violončelo, 1. roč.

ped. I. Červenáková - klavír

5/ J. Haydn : Sláčikové kvarteto č. 1 op. 74

Allegro, Andante

M. Krakovská - 1.husle, J. Kubina - 2.husle,

P. Čižmár - viola, K. Petuchovská - violončelo

Účinkujúci žiaci sú z triedy MgA. M. Červenáka, ArtD.