Interpretačný seminár oddelenia spevu

16.04.2019

16. 04. 2019 o 14:15 hod. v koncertnej sále