Interpretačný seminár oddelenia spevu

04.12.2018

4. 12. 2018 o 14:15 hod. v koncertnej sieni