Interpretačný seminár oddelenia spevu

27.11.2018

27. novembra 2018 o 14:15 hod. v koncertnej sieni