Interpretačný seminár oddelenia spevu

20.11.2018

20. novembra 2018 o 14:15 hod. v koncertnej sieni