Interpretačný seminár oddelenia spevu

06.06.2017

6. júna v koncertnej sieni o 13.15 hod.