Interpretačný seminár oddelenia spevu

02.05.2017

2. mája 2017 o 13.30 hod. v koncertnej sieni