Interpretačný seminár oddelenia spevu

28.02.2017

28. februára 2017 o 14.15 hod. v koncertnej sieni