Interpretačný seminár oddelenia spevu

14.05.2019

14. 05.2019 o 14:15 hod. v koncertnej sále