Interpretačný seminár oddelenia spevu

25.10.2016

25. október 2016 o 14:15 hod. v koncertnej sieni  

M. Lichard: Vari si ty šuhajíčko

J. L. Bella: Matka nad kolískou

Katarína Lehončáková, 1. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. N. Demeterová

ped.: G. Šaráková


B. Urbanec: Lecela pava

B. Urbanec: Paše ovčar ovce

Dominik Ronďoš, 2. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. N. Demeterová

ped.: G. Šaráková


M. Schneider-Trnavský: Boleráz, boleráz

M. Schneider-Trnavský: V kláštorskej doline

Paulína Chovanová,2. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. art. M. Várady


G. Puccini: aria Collina "Vecchia zimara" /Bohema/

  • Dvořák: Biblická pieseň č. 10

Krisztian Kokolusz, 2. roč.

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. K. Gremanová


M. Schneider-Trnavský: Zaspievalo vtáča

Ukrajinská ľud. pieseň: Ticho nad ričkoju

Viktoriya Zalishchuk,3. ročník

klavírna spolupráca: ped. Lajošová

ped.: Mgr. M. Lukáč


M. Schneider-Trnavský: Pred kostolom ľalia

M. Schneider-Trnavský: Hej, už sa na tej hore

Stanislav Rusyn,2. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: M. Gurbaľ


A. Cíger: Túžba moja

M. Lichard: Ach, už ten môj milý

Vykvitla ruža

Petra Beňová,3. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. J. Katinová-Šingerová

ped.: G. Šaráková


M. Schneider-Trnavský: Keby som bol vtáčkom

M. Schneider-Trnavský: Dobrú noc má milá

Leonard Sedláček,3. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: M. Gurbaľ


A. Cíger: Tíško znejú žiaľne piesne

M. Schneider-Trnavský: Nesadaj, sláviček

Barbora Gildeinová,3. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. N. Demeterová

ped.: G. Šaráková


M. Schneider-Trnavský: Elena, Elena

M. Schneider-Trnavský: Hej, pofukuj, povievaj

Stanislav Borko,3. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: M. Gurbaľ


M. Schneider-Trnavský: V našom dvore na javore

S. Rachmaninov: Son

Miroslava Paulovčáková,4. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. art. M. Várady


R. Strauss: 1. Die nacht

2. Zueignung

N. Bodnár: Telefón

Michaela Bukovinská, 6. ročník.

klavírna spolupráca: Mgr. art. J. Katinová-Šingerová

ped.: G. Šaráková