Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

12.02.2018

12. februára o 13. 30. hod. v koncertnej sále školy