Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

22.01.2018

22. januára o 14:15. hod. v koncertnej sále školy