Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

15.01.2018

15. januára o 14:15. hod. v koncertnej sále školy