Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

11.03.2019

11. marca o 13. 30.hod. v koncertnej sále školy