Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

05.03.2019

5. marca o 14.00.hod. v triede bicích nástrojov