Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

04.03.2019

4. marca o 13:30. hod. v koncertnej sále na Moyzesovej ulici