Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

25.02.2019

25. februára o 13. 30. hod. v koncertnej sále