Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

14.01.2019

14. januára o 14:15. hod. v koncertnej sále