Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

22.10.2018

22. októbra 2018 o 14.30 hod. v koncertnej sále