Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

28.05.2018

28. mája o 13. 30. hod. v koncertnej sále