Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

21.05.2018

21. mája o 13. 50. hod. v koncertnej sieni na Moyzesovej ulici