Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

14.05.2018

14. mája o 13. 30. hod. v koncertnej sále