Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

09.05.2018

9. mája o 13. 30. hod. v koncertnej sále