Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

12.03.2018

12. marca o 13. 30. hod. v koncertnej sále školy