Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

05.03.2018

5. marca o 13. 30. hod. v koncertnej sále školy