Interpretačný seminár oddelenia dychových nástrojov

24.10.2016

24. októbra 2016 o 14.15.hod. v koncertnej sieni

J. Hubeau: Sonáta pre trúbku a klavír 1., 2. časť

Ján Marcin - trúbka, 6. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. V. Samborská

/z triedy Mgr. art. P. Slávika/

W. A. Mozart: Andante C dur pre flautu a klavír


Nikola Mesarošová - flauta, 2. ročník

klavírna spolupráca: Júlia Pál Baláž, 6. ročník

/z triedy Mgr. art. A. Trnovej/

G. Fauré: Fantázia pre flautu a klavír


Tatiana Fecenková - flauta, 6. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. Z. Udičová

/z triedy Mgr. art. J. Jámborovej/