Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

27.02.2017

27. februára 2017 o 13.30 v koncertnej sieni