Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

13.02.2017

13. februára o 13.30 hod. v koncertnej sále