Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

16.01.2017

16. januára 2017 o 13:35. hod. v koncertnej sále

G. Balay: Andante et allegro pre trúbku a klavír

Matúš Spišák - trúbka, 3. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. V. Samborská

/z triedy Mgr. art. P. Slávika/


J. K. J. Neruda: Koncert Es dur pre trúbku a klavír 1., 2. časť

Pavol Grich - trúbka, 4. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. V. Samborská

/z triedy Mgr. art. P. Slávika/


J. Haydn: Koncert Es dur pre trúbku a klavír 1. časť

Ján Marcin - trúbka, 6. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. V. Samborská

/z triedy Mgr. art. P. Slávika/


M. Markovich: Tornádo

Ján Bodor - m. bubon, 5. ročník

/z triedy MgA. M. Gremana/


J. Wanamaker: Hurricana

Jozef Ronto - m. bubon, 4. ročník

/z triedy MgA. M. Gremana/


CH. Wilcoxon: Elyria Four Stroke

Tibor Rusnák - m. bubon, 3. ročník

/z triedy MgA. M. Gremana/