Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

19.12.2016

19. decembra 2016 o 14: 30 hod. v koncertnej sieni


Program:

Jan Kalous: Koncert Es dur pre klarinet a klavír

Dmytro Tovtyn - klarinet, 1. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. J. Šingerová - Katinová

/z triedy Mgr. art. M. Šveca/


G. P. Telemann: Sonáta F dur pre flautu a klavír 2.,3. časť

Michaela Polláková - flauta, 2. ročník

klavírna spolupráca: Kristína Havrilová, 6. ročník

/z triedy Mgr. art. A. Trnovej/


Michal Vilec: Odpočinok

Peter Horvát - klarinet, 1. ročník

klavírna spolupráca: Kristína Štecinová, 5. ročník

/z triedy Mgr. art. M. Šveca/


J. S. Bach: Siciliene and Allegro

Zuzana Fečková - saxofón, 2. ročník

klavírna spolupráca: Janka Kapráľová, 5. ročník

/z triedy Mgr. art. Š. Tkáča/


Gabriel Grovletz: Sarabande et Allegro pre hoboj a klavír

Martina Nemčková - hoboj, 6. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. N. Demeterová

/z triedy Mgr. art. R. Šoltýsa/


Johannes Brahms: Sonáta Es dur pre klarinet a klavír

Štefan Kiernos - klarinet, 5. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. Erik Jámbor

/z triedy Mgr. art. M. Šveca/


Guy Ropartz: Andante et allegro pre trúbku a klavír

Matúš Spišák - trúbka, 3. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. V. Samborská

/z triedy Mgr. art. P. Slávika/


J. K. J. Neruda: Koncert Es dur pre trúbku a klavír 1., 2. časť

Pavol Grich - trúbka, 4. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. V. Samborská

/z triedy Mgr. art. P. Slávika/


Béla Kovacs: Hommàge a Manuel de Falla pre klarinet a klavír

Timotej Šak - klarinet, 5. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. E. Jámbor

/z triedy Mgr. art. M. Šveca/


Franz Schubert: Ave Maria

Ivan Dbrinescu: El Condor Passa

Timotej Šak, Jakub Prokop, Dmytro Tovtyn,

Šefan Kiernos - klarinety

/z triedy Mgr. art. M. Šveca/