Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

12.12.2016

12. decembra 2016 o 14.30 hod. v koncertnej sieni


Program:

L. Dobszay: Allegro pre trúbku

J. A. Hasse: Bourrée pre trúbku

Marek Krajňák - trúbka, 1. ročník

/z triedy Mgr. art. P. Slávika/

C. Stamic: Koncert Es dur pre klarinet a klavír 1.,2. časť

Jakub Prokop - klarinet, 2. ročník

klavírna spolupráca: J. Pál Baláž, 6. ročník

/z triedy Mgr. art. M. Šveca/

B. Gobard: Idyla pre flautu a klavír 1.,2. časť

Lucia Klocková - flauta, 2. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. Z. Udičová

/z triedy Mgr. art. J. Jámborovej/

A. Piazzola: Invierno Portero pre alt saxofón a klavír

Peter Poklemba - saxofón, 2. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. D. Duždová

/z triedy Mgr. art. Š. Tkáča/

W. A. Mozart: Koncert G dur pre flautu a klavír 1.,2. časť

Tatiana Fecenková - flauta, 6. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. Z. Udičová

/z triedy Mgr. art. J. Jámborovej/

H. V. Lobos: Fantasia pre soprán saxofón a klavír

Paul Creston: Sonáta pre saxofón a klavír 1. časť

Nikola Bankov - saxofón, 3. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. D. Duždová

/z triedy MA J. Kopčáka/