Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

10.06.2019

10. jún o 13. 30. hod. v koncertnej sále školy