Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

28.05.2019

28. máj o 14.00. hod. v triede bicích nástrojov