Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

13.05.2019

13. máj o 13. 30. hod. v koncertnej sále školy