Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

06.05.2019

6. máj o 13:30. hod. v koncertnej sále školy