Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

16.04.2019

16. apríl o 14:45. hod. v koncertnej sále školy