Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

29.05.2017

29. mája 2017 o 13. 30. hod. v koncertnej sále školy