Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

22.05.2017

22. mája 2017 o 13. 30 hod. v koncertnej sále