Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

02.05.2017

2. mája 2017 v triede bicích nástrojov na Moyzesovej ul. o 14.15 hod,