Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

24.04.2017

24. apríla 2017 o 13. 30 hod. v koncertnej sieni