Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

10.04.2017

10. apríla 2017 o 13.30 hod. v koncertnej sieni