Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

07.11.2016

7. novembra 2016 o 13.45 hod. v koncertnej sieni

Program:

P. Eben: Sonatina semplice pre flautu a klavír 2.,3. časť

Radmila Kontúrová - flauta, 3. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. D. Duždová

/z triedy Mgr. art. M. Samselyovej/

J. Andersen: Legenda pre flautu a klavír

Henrieta Samselyová - flauta, 5. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. D. Duždová

/z triedy Mgr. art. M. Samselyovej/