VII. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

29.11.2017

dňa 29. novembra 2017 o 14.15 hod. v koncertnej sále na Timonovej ul.